Meester in het vertalen van twee dimensies naar drie